Mała architektura,  ławki parkowe,  kosze uliczne
  • n2-nowy
  • Snowy1
  • slajd4now
  • S3-nowy

Informacja techniczna

Drewno
Standardowo stosujemy selekcjonowane drewno iglaste- świerk.
Materiał jest suszony do ok. 12% wilgotności, szlifowany, impregnowany oraz barwiony metodą zanurzeniową. Warstwę nawierzchniową stanowi bezbarwny lakier poliuretanowy nakładany metodą natryskową w dwóch warstwach. Dzięki temu otrzymujemy produkt odporny na trudne warunki atmosferyczne oraz na ścieranie.Na życzenie istnieje możliwość zastosowania innych gatunków drewna oraz innych kolorów niż standardowe.

wzornik kolorow drewno

Stal / żeliwo
Zabezpieczenie antykorozyjne oraz warstwę nawierzchniową elementów stalowy i żeliwnych stanowią:
- żeliwo - malowane metodą natryskową: podkład epoksydowy i nawierzchniowa farba poliuretanowa
- żeliwo/stal - malowanie metodą proszkową: warstwa cynku oraz nawierzchniowa farba proszkowa lub cynkowanie i malowanie proszkowe.
Na życzenie produkty stalowe i żeliwne możemy malować dowolnym kolorem z palety Ral.

wzornik kolorow stal

Beton
Elementy betonowe wykonane są ze zbrojonego betonu płukanego.
Możliwość wyboru frakcji i koloru wykończenia powierzchni betonowych.

beton

 

Montaż
Wszystkie nasze produkty przystosowane są do trwałego i bezpiecznego montażu do podłoża.
Zależnie od rodzaju produktu, sposób montażu do podłoża możemy wykonać poprzez:
- Wkopanie (np. wybrane ławki betonowe) montaż polega na wkopaniu w grunt dolnej części produktu.
- Przykręcenie do podłoża twardego (np. ławki żeliwne, ławki stalowe, kosze wolnostojące)
  Produkty przystosowane do tego typu montażu posiadają w swoich podstawach otwory lub wycięcia montażowe. Przykręcenie za pomocą ogólnie dostępnych kotew rozporowych.
- Zabetonowanie (np. kosze na śmieci, słupki uliczne, tablice informacyjne)
  Produkty przystosowane do tego typu montażu posiadają przedłużenie w postaci elementu kotwiącego np. rury, profila stalowego lub kotew stalowych.
- Wolnostojące
  Większość produktów nie posiadających przedłużenia w postaci elementu kotwiącego można również ustawić bez montażu do podłoża jako produkty wolnostojące.
  Należy jednak pamiętać o względach bezpieczeństwa użytkowników (możliwość przewrócenia się) jak również podatności na kradzieże czy akty wandalizmu.